Táto webová stránka používa cookies na poskytovanie služieb a meranie anonymnej návštevnosti. Ďalšie informácie
Táto správa sa vám pravdepodobne zobrazuje, lebo používate starú verziu prehliadača Internet Explorer. Použite prosím verziu 9 a vyššie. Prípadne iný prehliadač (Firefox, Chrome, Opera). Ďakujeme za pochopenie.

Diskusia: Volali ich ničitelia - Jenisejských Kirzgizov sa obával nejeden národ

zdroj: wikipedia /Postmann Michael
26.4.2022 06:53 Róbert Endrödy ml. / SPE

Kirgizsko. Len málo ľudí by dokázalo nájsť túto vzdialenú krajinu na mape a ešte menej by toho vedeli povedať o domácich obyvateľoch - Kirgizoch. Ich predkovia boli však známi ako krutí dobyvatelia, ktorí svojimi pohanskými praktikami vzbudzovali strach u nejedného národa. Jenisejskí Kirgizi dokázali vďaka svojej výbojnosti vytvoriť obrovskú ríšu, ktorá však za nejasných okolností zanikla.


Meno - ničiteľ 

Už samotné pomenovanie tohto tajomného národa vzbudzoval strach. Uvádza sa, že význam slova Kirgiz v kirgizštine znamená ničiteľ alebo hubiteľ. Existuje aj menej pravdepodobný výklad o tom, že ich meno je odvodené zo slova kirg (štyridsať) a kiz (dievča). V tomto prípade pomenovanie vychádza z kirgizskej legendy o pôvode národa zo štyridsiatich dievčat. Informácie o Jenisejských Kirgizoch máme vďaka ich diplomatickým vzťahom s Čínou, Tibetom a moslimským svetom. Existujú dokonca aj kirgizské nápisy.

Pastieri, lovci a obchodníci 

V 6. storočí žili Kirgizi v oblasti rieky Jenisej, konkrétne v Minusinskej kotline. Podľa perzského historika a geografa Gardíza boli príslušníci tohto národa vysokí, svetlovlasí s modrými alebo zelenými očami. Neživili sa len pasením zvierat, dôležité bolo pre nich aj poľnohospodárstvo. Pestovali obilie, pšenicu a proso, pričom chovali hovädzí dobytok, ovce a ťavy. Značný význam mal aj lov zvierat na mäso a kožušiny. V zasneženom teréne používali lyže a na stopovanie koristi využívali cvičených psov. Predávali hlavne dobytok, meče a aj nájdenú mamutovinu. Kupovali naopak hodvábne tkaniny a prepychové nádoby. 

Kirgizský spôsob života

Žili vo veľkých patriarchálnych rodinách, charakteristickým bolo pre nich aj mnohoženstvo. Za nevestu sa platilo dobytkom, veľakrát aj v stovkách kusov. Riadili sa zvykovým právom, bežná bola aj krvná pomsta. Bohatí sa obliekali do hodvábnych látok, ktoré sa vyrábali zo sobolích a rysích kožušín. Chudobnejšia časť obyvateľstva si šila obleky z ovčej kože. Elita nosila na hlavách vysoké biele, plstené klobúky. Čínske zdroje tvrdia, že mali radi hudbu, akrobatické cvičenia a lov. Uctievali božstvo smrti Erklik a taktiež pár Tengiho a Umaj. 

Zosnulých spaľovali. Ich popol ukladali do urien, alebo do jám s tým, že vedľa nich uložili ohorené kosti zvierat a nádoby s nápojmi či potravinami. Jamy zakryli drevenými kolíkmi a brvnami. Celý hrob sa zasypal hlinou a okolo neho bola vybudovaná ohrada z kamenných dosiek. 

Od nadvlády k nadvláde 

Jenisejskí Kirgizi žili v neustálom stave permanentnej vojny so svojimi južnými susedmi. V rokoch 554-555 si ich podrobil turkutský kagan Mugan. Svojim pánom odvádzali hlavne cenné, mimoriadne ostré zbrane, kožušiny a panny. Už v roku 581 sa im podarilo využiť turkutských vnútorných sporoch a oslobodiť sa od cudzej nadvlády. V roku 629 boli podmanení Teleskami, ktorým vládol knieža Inan. Ich nadvláda trvala až do polovice 7. storočia, keď došlo k posilneniu Kirgizov. V tej dobe dotvorili administratívno-vojenský systém ríše, pričom na jej čele bol panovník. Jemu bolo podriadených šesť begov, tí spravovali tzv. bagy, čo boli územné celky, na ktoré sa ríša delila.

Symbolom krajiny bola červená vlajka, pod ktorou bojovníci tiahli do bitiek. Vládca modrých Turkov Kapagan-kagan priznal kirgizskému kniežaťu Bars-begovi titul kagana a dal mu za ženu svoju sestru. Napriek tomuto zväzku začali medzi nimi kruté vzájomné boje. Kirgizi hľadali pomoc u čínskej dynastie Tchang. V roku 708 sa už zdalo, že zvíťazia, ale v zime 710-711 uskutočnili turkutskí vojvodcovia Tonjukuk a Kül-tegin nečakaný prechod cez zasnežené hory a prekvapili svetlovlasých nájazdníkov v ich tábore, ktorý sa nachádzal v Černi Sunga. Nasledovala niekoľko dňová bitka, ktorá skončila smrťou Bars-bega a totálnou porážkou Kirgizov. Tá bola natoľko krutá, že aj keď si títo hrdí kočovníci udržali istú nezávislosť, až do zániku turkutského kaganátu v roku 745, neboli schopní vykonávať aktívnu zahraničnú politiku.

Obdobie kirgizskej samostatnosti bolo však veľmi krátke, pretože už v roku 758 si ich podrobili Ujguri. Táto nadvláda bola na porovnanie pravdepodobnejšie ešte tvrdšia. Podľa vtedajších záznamov kirgizskí vodcovia na prelome 8. a 9. storočia nepoužívali titul kagana, ale iba kniežaťa známeho ako „ažo.“ Neskôr však došlo k oslabeniu ujgurského štátu, ktorý bol vyčerpaný vnútornými spormi a taktiež bojmi s Čínou alebo Tibetom. To umožnilo Kirgizom opäť zosilnieť. 

Obávaná armáda 

Počiatkom 9. storočia došlo k reorganizácii kirgizskej armády. Tá bola budovaná desiatkovým princípom, pričom jej základ tvorila ťažká jazda, ktorá pozostávala čisto z Kirgizov. Tí bojovali vo veľkých zovretých útvaroch. Prvé dva rady tvorili dobre chránení jazdci aj kone, ďalšie už nemali ochranu na koňoch a pancierovanie jazdcov bolo o niečo horšie. Elitnou jednotkou armády bola kaganova garda.

Zvyšok kavalérie sa delil na pluky, zvané churča (kruh), každý s tisícom jazdcov. Napriek tomu, že kirgizská výzbroj vyzerala oproti iným turkickým národom trochu archaicky (niektoré časti brnenia vyrábali  z dreva), pôsobilo ich vojsko vďaka veľkému počtu a pevnej disciplíne veľmi obávane. V boji na väčšiu vzdialenosť využívali kompozitné luky dlhé asi 150 cm s dostrelom približne 300 krokov. Samotní Kirgizi boli schopní postaviť asi 30 tisícovú  armádu, postupne si podrobili ďalšie kmene, ktoré posilnili ich vojsko o 70 tisíc mužov. 

Základnou údernou zbraňou boli dlhé kopije. Pre boj zblízka využívali hlavne paloše a meče. V armáde slúžil aj podmanený národ Kyštymov, ktorí tvorili väčšinu ľahkej jazdy, pričom ako primárnu zbraň používali luky. Pre boj na krátku vzdialenosť využívali hlavne sekery s úzkym hrotom. Typickou taktikou bolo počiatočné vyčerpanie nepriateľa ľahkou jazdou, ktorá následne predstierala útek a nalákala nepriateľov do pasce, kde ich rozdrvil útok ťažkej jazdy. 

Ríša na výslní 

V roku 820 prijal kirgizský vládca Ažo (jeho meno je však spochybňované) opäť titul kagan. Podarilo sa mu naviazať dobré vzťahy s Čínou. Počas roku 840 bol ujgurský štát v kríze, čo využili Kirgizi a so stotisícovou armádou zaútočili na ujgurské hlavné mesto Ordu-Balyk. Ujguri zažili drvivú porážku a ich sídlo bolo zničené. Síce sa tieto kočovné kmene pokúšali niekoľko rokov o partizánsku vojnu, boli však porazení. Kirgizi mohli vďaka tomu prejsť k ďalším výbojom. V priebehu krátkej doby vytvorili ríšu spojujúcu Mongolsko s oblasťami južnej Sibíri medzi Bajkalom a Irtyšom. Na čas sa tak stali hegemónmi v stepiach. Počas svojho vrcholu rýchlo nadviazali obchodné aj politické vzťahy s Čínou, Tibetom a bohatými mestami strednej Ázie. 

{alt}
Ríša Jenisejských Kirgizov počas jej najväčšieho rozsahu v 9. storočí. zdroj: Postmann Michael - wikipedia

Zväčšovanie ríše sa odrazilo aj v zložitejšom systéme správy. Kaganovi podliehali traja begovia a celý rad rôznych úradníkov, ktorí sa delili do šiestich kategórii. Boli tu siedmi ministri, traja tutukovia (správcovia provincii), buju ruci (sudcovia), čúrovia (vojvodcovia) a tarchovia (vyberači daní). 

Z obdobia vrcholového rozmachu ríše pochádza unikátna pamiatka, tzv. Sudžinský nápis, nájdený v roku 1900 v dnešnom Mongolsku. Jedná sa o kamennú dosku, popísanú turkutským runovým písmom, ktoré Jenisejskí Kirgizi prevzali. Nápis je venovaný veľmožovi, ktorý bol účastníkom bojov proti ujgurskej dynastii Jaglakar. Tu je v skrátenej podobe:

„Vyhnal som jaglakarských kaganov z ujgurskej krajiny. Som syn kirgizský. Som Bojla Kutlug Jargan. Som bujurukom vládcu Kutlug Baga Tarkana...Videl som deti svojich detí. Teraz som zomrel a opustil ich. Synovia moji! Slúžte kaganovi! Buďte statoční! Môj najstarší syn nečakane odišiel. Nevidel som ho pred smrťou. Môj syn, môj lev!" 

Kirgizský variant písma mal 38 znakov. Najstaršie pamiatky (nápis Ujata I) pochádzali z 8. storočia, väčšina potom z 9. a 10. storočia.  Mnohé majú charakter textu o zomrelých, pričom sú písané v 1. osobe. Býva tu vyjadrená ľútosť nad tým, že zosnulí opúšťajú svojich blízkych, ale sú pripomenuté aj rôzne úspechy, vrátane loveckých.

Úpadok a zánik Jenisejských Kirgizov 

Obdobie veľkého rozkvetu nemalo dlhé trvanie. Už v druhej štvrtine desiateho storočia sa Kirgizi z dobytých oblastí stiahli a vrátili na svoje pôvodné územia. Príčiny nie sú spoľahlivo objasnené a vedú sa o nich spory. Práve v tejto dobe vznikla v severnej Číne ďalšia z mnohých ríš, vytvorených kočovníkmi. Tentokrát boli jej tvorcami Kitani a nazývali ju Liao. O tom, že práve tento národ vytlačil Kirgizov z dobytých oblastí, neexistujú žiadne dôkazy. Pravdepodobnejšie sú dva ďalšie dôvody. Kirgizi tvorili relatívne malý národ na to, aby dlhodobo ovládali také obrovské územie. Hlavným faktorom ich úpadku  bolo taktiež zrejme vysychanie stepí, ktoré začalo práve v tejto dobe. Usudzuje sa, že tieto oblasti prestali byť schopné uživiť väčšie množstvo ľudí. 

Od 11. storočia potom nastal úpadok Kirgizov. V tejto etape zabudli runové písmo a ich ríša sa začala štiepiť na menšie, vzájomne sa hašteriace kniežactvá, ktoré sa stále viac museli brániť prenikajúcim mongolským kmeňom, ako boli Najmani a Kara-kitanovia. V roku 1207 sa Kirgizi po mongolskom víťazstve nad susednými kmeňmi radšej bez boja podrobili Džingischánovi. Často sa síce voči vláde Mongolov búrili, ale bez väčších úspechov. V rámci mongolskej ríše sa niektoré skupiny kirgizských kočovníkov presúvajú k Tan-šanu a miesia sa s kypčáckymi kmeňmi. Týmto spôsobom sa postupne mení ich jazyk a fyzický vzhľad. Začína sa vytvárať nový národ, a to predkovia súčasných Kirgizov. Tí majú najviac mongoloidné rysy medzi všetkými turkickými národmi. Kočovníci, ktorí ostali na pôvodnom území sa neskôr stali predkami kočovného národa Chakasov. 

1. ŠKODA, Milan. 2015. Velké říše kočovníků. Praha: Vyšehrad, 2015. 288 s. ISBN: 978-80-7429-473-0

 

Rubrika: História


Ak chcete diskutovať, musíte sa prihlásiť.


Najčítanejšie články

Najhorúcejšie diskusie

Deje sa

Rezort kultúry sa ostro ohradil voči tvrdeniam poslankyne Holečkovej o netransparentnom využití prostriedkov na cyrilo-metodské oslavy

Konečná suma za oslavy svietku sv. Cyrila a Metoda bude známa po zúčtovaní a vyplatení všetkých zmlúv a objednávok. o 13:16 - MK SR / SITA


Škole vo Voderadoch hrozila dvojzmenná prevádzka, rozšíria ju o šesť tried

Obec Voderady získala na prístavbu, fotovoltiku a vybavenie tried nábytkom viac ako 1,5 milióna eur z plánu obnovy a odolnosti. o 12:58 - TRNAVA / SITA


Hygienickým požiadavkám na kúpanie nevyhoveli 4 vodné plochy a jedno kúpalisko

Nedodržanie mikrobiologickej kvality vody na kúpanie bolo v plaveckom bazéne na Verejnom kúpalisku Jasenie. o 12:56 - ÚVZ SR / SITA


Letné autobusy zavezú návštevníkov za zážitkami v Banskobystrickom kraji

Túto letnú sezónu BBSK podporil prevádzku autobusov sumou takmer 15-tisíc eur. o 12:48 - BANSKÁ BYSTRICA / SITA


Ohlásili rekordný balík vojenskej pomoci Ukrajine

Austrália Kyjevu dodá riadené strely a rakety protivzdušnej obrany, protitankové zbrane a muníciu. o 12:46 - AUSTRÁLIA / SITA


Predstavenstvo VšZP trápi, že diskusia o zlepšení hospodárenia poisťovne s ÚDZS sa zmenila na mediálne odkazovanie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou označil riešenia navrhnuté Všeobecnou zdravotnou poisťovňou za nedostatočné. o 12:30 - ZDRAVOTNÍCTVO / SITA


Agresívny muž napádal okoloidúcich, zaútočil aj na policajtov

Poverený policajt začal trestné stíhanie vo veci trestného činu útoku na verejného činiteľa. o 12:22 - BRATISLAVA / SITA


Slovensku za neplnenie povinností v rozvoji obnoviteľných zdrojov energie hrozí postih, tvrdia mimovládky

Mimovládky tvrdia, že nedostupná obnoviteľná elektrina už teraz brzdí náš ekonomický rozvoj. o 12:21 - MVO / SITA


Poslanec Pollák vníma pozitívne iniciatívu rezortu spravodlivosti zriadiť pracovnú skupinu v prípade nezákonných sterilizácií

Poslanci hnutia Slovensko na rokovanie parlamentu však v minulosti predložili návrh na vydanie zákona o jednorázovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom. o 12:20 - HNUTIE SLOVENSKO / SITA


Majú ako prvé mesto na Slovensku nainštalované detektory zvuku SED

Zvýšeniu bezpečnosti by mala pomôcť aj nová aplikácia Bezpečné mesto. o 12:04 - MICHALOVCE / SITA


Viac správ v archíve...

Stalo sa 12. júla

12.7.1917 Narodeniny

ANDREW WYETH

Pred 105 rokmi sa narodil americký realistický maliar ANDREW WYETH, ktorý si získal uznanie svojimi citlivo stvárnenými krajinkami, scénami zo všedného života amerických farmárov, ale aj portrétmi mladých žien. Zomrel 16.1.2009.
12.7.1884 Narodeniny

AMEDEO MODIGLIANI

Pred 138 rokmi sa narodil taliansky maliar židovského pôvodu AMEDEO MODIGLIANI. Zomrel 24.1.1920.
12.7.1876 Narodeniny

IVAN KRASKO

Pred 146 rokmi sa v Bratislave narodil básnik, prekladateľ, chemik a verejný činiteľ IVAN KRASKO (vlastným menom Ján Botto), národný umelec, ktorý bol popredným predstaviteľom slovenskej moderny. Autor básnických zbierok Nox et solitudo a Verše. Zomrel 3.3.1958.
12.7.1854 Narodeniny

GEORGE EASTMAN

Pred 168 rokmi sa narodil americký konštruktér prvého ručného fotografického prístroja, vynálezca spôsobu výroby suchých fotografických platní GEORGE EASTMAN. Zomrel 14.3.1932.
12.7.1907 Narodeniny

ĽUDO ZÚBEK

Pred 115 rokmi sa v Bratislave narodil spisovateľ, prekladateľ, šéfredaktor programového týždenníka Slovenského rozhlasu a autor rozhlasových hier ĽUDO ZÚBEK, ktorý sa venoval aj písaniu historicky a biograficky orientovaných románov. Zomrel 23.6.1969.
12.7.1825 Narodeniny

GUSTÁV RICHTER

Pred 97 rokmi sa v Banskej Štiavnici narodil banský inžinier, profesor Baníckej školy v Banskej Štiavnici a konštruktér vŕtacích kladív GUSTÁV RICHTER. Zomrel 1.2.1902.
12.7.1907 Narodeniny

ĽUDO ZÚBEK

Pred 115 rokmi sa v Malackách narodil spisovateľ, prekladateľ, šéfredaktor programového týždenníka Slovenského rozhlasu a tvorca rozhlasových hier ĽUDO ZÚBEK, autor historicky a životopisne orientovaných románov. Zomrel 23.6.1969.
12.7.1260 Udalosť

Bitka pri Kressenbrune

Pred 762 rokmi v bitke pri Kressenbrune (Rakúsko) sa zrazili vojská vedené uhorským kráľom Belom IV. a českým panovníkom Přemyslom Otakarom II. Uhorské vojská podnikli z táborov pri Devínskej Novej Vsi útok na Čechov sústredených na druhej strane rieky Moravy, kde však narazili na Přemyslovu obrnenú jazdu, ktorá uhorské oddiely rozprášila. V boji a na úteku prišlo podľa dobových údajov o život takmer 20.000 vojakov kráľa Bela IV. Vzápätí Přemysl vtrhol do Uhorska, kde obsadil Bratislavu a iné hrady. Po dlhšom rokovaní bol v apríli 1261 medzi oboma panovníkmi uzavretý mier, ktorý potvrdil aj sobáš Přemysla Otakara II. s vnučkou Bela IV. Kunhutou v októbri 1265.
12.7.1863 Narodeniny

ARBERT LEON CHARLES CALMETTE

Pred 159 rokmi sa narodil francúzsky mikrobiológ, hygienik a riaditeľ Pasteurovho ústavu v Paríži ALBERT LÉON CHARLES CALMETTE, objaviteľ séra proti hadiemu uštipnutiu, diagnostického testu a preventívneho očkovania dojčiat proti TBC. Zomrel 29.10.1933.
12.7.1872 Narodeniny

EMIL HÁCHA

Pred 150 rokmi sa narodil český právnik a politik EMIL HÁCHA, prezident Československej republiky (1938-1939) a štátny prezident Protektorátu Čechy a Morava. Zomrel 27.6.1945.
12.7.1191 Udalosť

Dobytie Akkonu križiakmi

Pred 831 rokmi dobyli francúzsko-anglické križiacke vojská pod vedením francúzskeho kráľa Filipa II. a anglického kráľa Richarda I. Levie Srdce po dlhom obliehaní mesto Akkon, ktoré sa stalo hlavným mestom niekdajšieho Jeruzalemského kráľovstva.