Táto webová stránka používa cookies na poskytovanie služieb a meranie anonymnej návštevnosti. Ďalšie informácie
Táto správa sa vám pravdepodobne zobrazuje, lebo používate starú verziu prehliadača Internet Explorer. Použite prosím verziu 9 a vyššie. Prípadne iný prehliadač (Firefox, Chrome, Opera). Ďakujeme za pochopenie.

Diskusia: Ichwáni – radikálni predchodcovia ISISu

zdroj: raseef22.net
27.3.2022 07:00 Róbert Endrödy ml. / SPE

Islamský extrémizmus je tradične vnímaný ako problém súčasnosti, pričom je spojovaný s organizáciami ako Al-Káida, ISIS alebo Hamas. Avšak korene tohto radikalizmu siahajú až k počiatku 20. storočia, a to v podobe hnutia ichwán. Toto militantné zoskupenie pôvodom zo Saudskej Arábie bolo známe svojím náboženským fanatizmom, ukrutnosťou voči nepriateľom a hlavne nepoddajnosťou, ktorá nakoniec viedla k ich pádu. Ako však toto hnutie náboženských fanatikov vzniklo?


Hnutie bratstva 

Začiatky Ichwánu sú spojené so zakladateľom modernej Saudskej Arábie, Ibnom Saudom. Ten počiatkom 20. storočia zahájil dobývanie celého Arabského polostrova. V roku 1902 sa zmocnil Rijádu a vyhlásil ho za nové hlavné mesto svojho expandujúceho štátu. Pre svoje výboje však potreboval neustály prísun bojaschopných mužov. Z tohto dôvodu vznikol Ichwán, ktorého názov v arabčine znamená „bratstvo“, pričom mal vyjadrovať rovnosť stúpencov pred Bohom. Hnutie bolo založené medzi rokmi 1911 a 1912, údajne na popud samotného kráľa Sauda. 

Ich úlohou bolo pretransformovať nepoddajné kmene beduínov na náboženských militantov lojálnych kráľovi. Ichwáni považovali týchto arabských pastierov za barbarov a nositeľov náboženskej nevedomosti. Svoj názor opierali aj o koránske verše, kde stálo: „Kočovní Arabi sú najhorší v nevere a pokrytectve a najviac naklonení prehliadať obmedzenia, ktoré Boh zoslal poslovi svojmu.“ Títo beduíni mali byť obrátení na wahhábizmus, učenie vytvorené Mohamedom bin Abd al-Wahhábom, charakteristické prísnym monoteizmom a odmietaním akýchkoľvek novôt. Tento nový smer islamu považoval uctievanie čohokoľvek iného ako Allah (vrátane Mohameda a jeho rodiny) za modloslužobníctvo.

Ako vznikajú fanatici

Beduínski konvertiti boli premiestnení do poľnohospodárskych usadlostí, ktoré slúžili taktiež ako výcvikové tábory zvané hidžra. Tento termín odkazuje na odchod proroka Mohameda z Mekky a jeho cestu do Mediny v časoch boja proti mekkanským nevercom. Členstvo v hidžrách bolo od roku 1916 povinné pre všetkých beduínov. Spájala sa s ňou aj povinnosť platiť náboženskú daň zakát. Každá hidžra mala svojho imáma, ktorý ichwánom vštepoval zásady učenia al-Wahhába, lojalitu k vládnucej rodine a tiež myšlienku, že ktokoľvek, kto zomrie v mene džihádu, sa dostane priamo do raja. 

{alt}
Fotografia ikwánských bojovníkov na ťavách, nesúcich vlajky tretieho saudského štátu. zdroj: Arab Alshraa - Wikipedia
Ichwáni svoj prísny výklad islamu, podľa ktorého sami žili, šírili ďalej. Postupne sa z nespoľahlivých beduínov stala veľmi účinná a vysoko motivovaná bojová sila. Ibn Saud napriek obavám svojich príbuzných odmietal v radikáloch vidieť akúkoľvek hrozbu. Domnieval sa, že jeho úsilie o vytvorenie saudského štátu môže byť zavŕšené len vtedy, keď sa všetky kmene usadia v ľahko kontrolovateľných hidžrách. Hnutie sa však vyvíjalo nezávisle od seba, v rámci jednotlivých hidžier, medzi ktorými málokedy existovala koordinácia, čo sa týkalo hospodárskej a vojenskej činnosti. Miestni obyvatelia mali z agresivity ichwánov a ich životného štýlu strach, keďže sa s ním nehodlali identifikovať. 

Pilier kráľovstva 

Ibn Saudovi sa s pomocou ichwánov podarilo v roku 1913 dobyť východné oblasti dnešnej Saudskej Arábie. Po porážke centrálnych mocností a Osmanskej ríše v prvej svetovej vojne dokázali Saudi obsadiť počas roku 1921 mesto Há’il. Od tej doby sa rodiaci saudský štát pevne opieral o tri piliere: rodinu Ál úd, náboženských učencov a ichwánov. Práve táto triáda mala mať v neskoršom vývoji nebezpečné dôsledky. Náboženský zápal fanatikov bol neprekonateľný, pričom svojimi rýchlymi výpadmi dokázali vytvoriť atmosféru strachu, v ktorej boli vždy pripravení zlomiť odpor „pokryteckých moslimov“ na dobytých územiach a vnútiť im svoju koncepciu islamu

{alt}
Ilustrácia jedného z vodcov ikwánu Sultana bin Bajada Al-Otaibiho. zdroj: hawamer.com
Saudské výboje pokračovali a v roku 1924 dobyli ichwáni mesto Ta’if, kde proti Saudovej vôli zmasakrovali stovky miestnych obyvateľov. Všetko nasvedčovalo tomu, že dobytie posvätných miest Mekky a Mediny fanatikmi je len otázkou času. Nakoniec obe mestá padli ešte v ten rok. Novým guvernérom Mekky sa stal Chálid Ibn Luwajj, jeden zo zakladateľov Ichwánu. Ten hneď na počiatku svojej vlády prikázal spáliť všetok skonfiškovaný tabak, keďže ho považoval za nečistý a nechal zbičovať všetkých, u ktorých sa táto rastlina našla.

Fanatici začali na dobytých územiach ihneď zavádzať svoje právne a náboženské tradície. Tie zahŕňali verejné bičovanie, pranierovanie, ukameňovanie, amputácie končatín a popravy sťatím hlavy. Pri dobýjaní okolia Mekky a Tá’ifu Ichwáni nielenže nebrali zajatcov z radov obyčajných ľudí, ale taktiež znásilňovali ženy, aby ich mužskí príbuzní boli ponížení a museli prikročiť k vraždám zo cti. Ichwáni dokonca zotročovali deti. Ibn Saud sa musel veľmi snažiť, aby utlmil ich horlivosť.

Nebezpečný spojenec

Rod Saudov sa postupne stal dominantnou mocou na Arabskom polostrove. Novú hrozbu však začali predstavovať ichwáni. Počet ich osád prudko narástol na viac ako dve stovky a v dobe svojho najväčšieho rozmachu boli schopní poslať do boja až 60 tisíc mužov. Radikáli kritizovali Sauda kvôli prítomnosti „neveriacich“ na Arabskom polostrove, hlavne Britov. Odmietali taktiež tolerovať praktiky šíitov v oblasti Ahsá’a a dokonca niektorých sunnitov v oblasti Hidžazu. Záujmom ichwánu škodil aj fakt, že Ibn Saud pozastavil džihád. 

Napriek zákazu fanatici pokračovali v lúpežných nájazdoch do Zajordánska a južného Iraku, kde vypaľovali šíitske mešity a cintoríny s „nevhodne“ ozdobenými náhrobkami, pričom niekoľkokrát takmer vyvolali otvorený konflikt s Veľkou Britániou. Ten sa však stal nevyhnutný potom, čo Ibn Saud skončil s výbojmi a uznal medzinárodné hranice. V ten moment sa z ichwánských nájazdov stalo porušovanie medzinárodného poriadku. Radikáli tak prišli nielen o ventil svojich bojových vášní, ale aj o zdroj živobytia. 

Vzbura a trest 

Nie všetci ichwáni povstali proti Saudom. Kľúčovú rolu zohral najmä Fajsal ad-Dawíš a Ibn Bindžáb, vodcovia kmeňov Mutajr a Utajba. Ich povstanie podporil aj iracký panovník Fajsal. Keď sa radikáli vzbúrili, hrozilo, že by mohli vyvolať strety s Britmi, a preto sa Ibn Saud rozhodol povstanie potlačiť. Ďalším dôvodom k zákroku bola odkázanosť Saudskej Arábie na zisky z náboženských púti do Mekky a Mediny. Tie boli bojkotované mnohými moslimami na znak protestu proti ničeniu hrobiek a ďalších pútnických miest ichwánmi. 

Fanatici naopak Saudovi vyčítali, že jeho dvaja synovia odcestovali do krajin „neveriacich“ (Fajsal do Anglicka a Saud do Egypta). Kritizovali taktiež jeho umiernený postoj voči šíitom a zavedenie niektorých neislamských novôt ako nákup automobilov či budovanie telefónneho spojenia. Celý rad ichwanských kmeňov napriek nariadeniam kráľa ďalej pokračoval vo svojich lúpežných nájazdoch do Iraku.  

Keď nepomohlo vyjednávanie, v priebehu ktorého sa ukázalo, že koncept medzinárodných vzťahov je pre ichwánov nepochopiteľný, prišla na rad vojenská sila. Zákrok voči radikálom podporilo aj duchovenstvo, ktoré sa postavilo na stranu kráľa. V roku 1929 Ibn Saud s pomocou britského kráľovského letectva porazil fanatikov v bitke pri Sabaly, po ktorej nasledovalo niekoľko výprav proti najvýznamnejším hidžrám, hlavne al-Artáwiji a al-Ghatghate. Obaja vodcovia Fajsal ad-Dawíš a Ibn Bindžád neskôr zomreli v zajatí a ich súkmeňovcom bol zabavený značný počet koňov a tiav. Veľká časť Ichwánov nebola po tejto porážke naplno integrovaná do Saudského štátu a trpela najrôznejšími formami socioekonomickej diskriminácie. Neskôr boli mnohí z nich začlenení do národných gárd. 

Opustení, ale nie zabudnutí 

Ichwáni síce boli potlačení, ale ich odkaz a tradícia u kmeňov pretrvali. Veľká časť učencov sa zmierila s modernizáciou a prozápadným postojom vtedajšieho kráľa (a zároveň syna Ibn Sauda) Fajsala. Niektoré kmene boli však vytlačené na okraj spoločnosti a tým pádom nemali možnosť sa do modernizácie krajiny zapojiť. V polovici 70. rokov sa časť spoločnosti obávala westernizácie Saudskej arábie a politickej orientácie na USA. Veľké počty nevzdelancov, ktorí boli vychovávaní v ichwánskej tradícii migrovali do miest a koncentrovali sa okolo islamských univerzít, ktoré sa stali základňou neoichwánskej agitácie. Tá sa neskôr preniesla aj do samotného Rijádu, ktorý bol dovtedy verný štátnej ideológii. Na ich stranu sa pridali aj profesori a študenti z univerzity v Mekke, známi svojimi protirežimovými názormi. 

V Kuvajte a saudských provinciách Hidžazu a Nadžu sa objavovali pamflety, ktoré hlásali príchod Mahdiho (mesiáš islamu). Obsahovali tiež ostrú kritiku voči rodine Saudov, ktorých obvinili nielen z porušenia wahhabovského odkazu, ale aj z uzurpovania si práva viesť arabské kmene, všetkých moslimov a celé ľudstvo napriek tomu, že nemajú kurajšovský pôvod (kmeň, od ktorého pochádzal prorok Mohammed). Jeden z vodcov nového neoichwánského hnutia, Džuhajmán Abdulláh Ibn Sajf al-Utajbi nadobudol v roku 1979 presvedčenie, že s príchodom nového moslimského storočia (vtedy bol pre moslimov rok 1399) bude nutné učiniť zásadný krok, ktorý pochopia všetci vyznávači islamu. V novembri toho roku prikázal svojim stúpencom nech sa ozbroja a presunú sa z Rijádu do Mekky. 

Príchod „Božieho kráľovstva“

V noci 19. novembra 1979 Džuhajman spolu so 400 ozbrojencami a Mohamedom al-Qahtánim, ktorého ichwáni považovali za Mahdiho, obsadil veľkú mešitu v Mekke. Nasledujúci deň bol islamský stred sveta obsadený, rovnako ako okolité minarety. Fanatici vyhlásili „oslobodenie“ Mekky, príchod očakávaného Mahdiho a zahájenie novej éry Božieho kráľovstva. Následne vyzývali miestnych pútnikov nech sa pridajú k povstaniu proti skorumpovanej kráľovskej rodine. Tí však nechceli spolupracovať a povstalcom tak nezostávalo nič iné ako z nich urobiť rukojemníkov. Svoje posolstvo následne vyhlasovali prostredníctvom minaretných ampliónov do celého moslimského sveta. 

{alt}
Fotografia preživších povstalcov v saudskom väzení. zdroj: yabiladi.com
Celý proces znovuzískania svätyne v Mekke trval dva týždne. Vtedajší kráľ Chalíd sa musel najprv dohodnúť s elitami saudského duchovenstva o vyhlásení fatwy, ktorá by podporila a vysvetlila obsadenie Veľkej mešity vojenskou silou. Učenci o jej formulácii rokovali niekoľko dní, zatiaľ čo povstalci vraždili rukojemníkov a z ampliónov žiadali celý moslimský svet, aby sa k nim pridal. Po vyhlásení fatwy nasledovala vojenská akcia, ktorá skončila síce vypudením alebo fyzickou likvidáciou väčšiny povstalcov, vyžiadala si však smrť 250 rukojemníkov. Rodina Saudov sa začala obávať odozvy svojich lojálnych kmeňov a ozbrojených síl. Obsadenie Veľkej mešity sa stalo kľúčovou udalosťou, ktorá mala celosvetové následky, keďže tento zlom je považovaný za konkrétny a významný prejav nástupu fundamentalizmu v islamskom svete, ktorý ohrozuje stredný Východ do dnešných dní. 

Zdroje:

1. MENDEL, Miloš. 2016. Dějiny Saúdské Arábie. Praha: NLN - Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 408 s. ISBN: 978-80-7422-499-7

2. BERÁNEK, Ondřej. 2007. Saúdská Arábie: mezi tradicemi a moderností. Praha: Volvox Globator, 2007. 264 s. ISBN: 978-80-7207-647-5

Rubrika: História


Ak chcete diskutovať, musíte sa prihlásiť.


Najčítanejšie články

Najhorúcejšie diskusie

Deje sa

Americká stíhačka sa zrútila do mora, pilot sa katapultoval

Pilota stroja F-16 našli juhokórejské námorné sily a bol pri vedomí a v stabilnom stave. pred 30 min. - J. KÓREA / SITA


Bezdetné vdovy a vdovci sú diskriminovaní, Progresívne Slovensko sa obráti na Ústavný súd

Po prvých dvoch rokoch od smrti manžela či manželky im totiž zaniká nárok na vdovský dôchodok, ktorý sa opätovne obnoví, až keď dosiahnu dôchodkový vek. pred hodinou - SOCIÁLNE / SITA


Vláda už nepočíta s podporou pri cenách elektriny pre veľké podniky

Štát od roku 2019 každoročne kompenzuje podnikom tarifu za prevádzkovanie systému, každoročne išlo o sumu 40 mil. eur. pred hodinou - ENERGETIKA / SITA


Rómskym deťom sa na Slovensku odopiera rovný prístup k vzdelaniu

Podľa zistení organizácie Amnesty International Slovensko sa 65 percent rómskych detí vzdeláva v triedach, ktoré navštevujú len alebo prevažne rómske deti. pred hodinou - AIS / SITA


Priemysel sa po mesiaci opäť vrátil do plusu, potiahla ho hlavne vyššia výroba automobilov

Pozitívne výsledok celého priemyslu ovplyvnila okrem kľúčovej výroby automobilov aj výroba elektrických zariadení, ktorá vykázala druhý najvyšší rast v tomto roku. pred 2 hod. - PRIEMYSEL / SITA


Sociálna poisťovňa bude na vyplácanie dôchodkov potrebovať rekordnú pomoc od štátu, budú jej chýbať miliardy eur

Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, o ktorom dnes rokuje tripartita. pred 2 hod. - SOCIÁLNE / SITA


Ficova vláda avizuje vyššie dane pre 10-tisíc najlepšie zarábajúcich, novú daň z cukru aj ročné zúčtovanie sociálnych odvodov

Uvádza sa to v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý vypracovalo ministerstvo financií pod vedením Ladislava Kamenického (Smer-SD). pred 2 hod. - DANE / SITA


Raketový útok na Kyjiv zranil štyroch civilistov

Ukrajinská protivzdušná obrana zničila osem rakiet. pred 4 hod. - UKRAJINA / SITA


V Pásme Gazy zomrelo už viac ako 18-tisíc ľudí, tvrdí tamojší rezort zdravotníctva

Palestínske ministerstvo zdravotníctva je súčasťou vlády vedenej hnutím Hamas, ale OSN považuje údaje rezortu o počte obetí za dôveryhodné. včera o 19:00 - BLÍZKY VÝCHOD / SITA


Záchranári ratovali skialpinistu po spustení prvej lavíny

Horskí záchranári požiadali o súčinnosť leteckých záchranárov a spoločne smerovali zranenému na pomoc. včera o 18:00 - HZS / SITA


Viac správ v archíve...

Stalo sa 11. decembra

11.12.1882 Narodeniny

MAX BORN

Pred 140 rokmi sa narodil nemecký fyzik a spoluzakladateľ kvantovej mechaniky MAX BORN, laureát Nobelovej ceny (1954), ktorý bol členom Kráľovskej spoločnosti v Londýne, štatisticky interpretoval vlnovú funkciu a vyslovil princíp neurčitosti. Zomrel 5.1.1970.
11.12.1912 Narodeniny

CARLO PONTI

Pred 110 rokmi sa narodil taliansky filmový producent, manžel talianskej herečky Sophie Lorenovej CARLO PONTI. Preslávil sa filmom Federica Felliniho Cesta s Anthonym Quinnom v hlavnej úlohe. Zomrel 10.1.2007.
11.12.1803 Narodeniny

HECTOR BERLIOZ

Pred 219 rokmi sa narodil francúzsky hudobný skladateľ a dirigent HECTOR BERLIOZ, ktorého najznámejším dielom je Fantastická symfónia. Zomrel 8.3.1869.
11.12.1950 Narodeniny

ŠTEFAN DOVÁĽ

Pred 72 rokmi sa v rumunskom Nadlaku narodil spisovateľ a publicista slovenského pôvodu ŠTEFAN DOVÁĽ, v roku 2008 sa stal predsedom Literárneho spolku Ondreja Štefanka, bol členom Zväzu rumunských spisovateľov a autorom viacerých kníh krátkych próz a románov. Zomrel 19.3.2011.
11.12.1897 Narodeniny

LADISLAV DÉRER

Pred 125 rokmi sa v Bratislave narodil lekár internista a riaditeľ Ústavu experimentálnej medicíny LADISLAV DÉRER. Zomrel 28.3.1960.
11.12.1935 Narodeniny

FERDINAND ALEXANDER PORSCHE

Pred 87 rokmi sa narodil nemecký automobilový dizajnér FERDINAND ALEXANDER PORSCHE, tvorca slávneho športového auta Porsche 911. Zomrel 5.4.2012.
11.12.1910 Narodeniny

PAĽO BIELIK

Pred 112 rokmi sa v Bratislave narodil filmový režisér, scenárista a herec PAĽO BIELIK, príslušník zakladateľskej generácie slovenských filmových pracovníkov a hercov. Známy predstaviteľ filmového Jánošíka z roku 1936. Ako režisér vytvoril 11 filmov, z ktorých sú najznámejšie Vlčie diery, Štyridsaťštyri, Majster kat alebo novšia verzia Jánošíka. Zomrel 23.4.1983.
11.12.1901 Narodeniny

JAROSLAV MARVAN

Pred 121 rokmi sa narodil český divadelný a filmový herec JAROSLAV MARVAN, ktorý kariéru filmového herca začínal ešte v ére nemého filmu. Neskôr vytvoril množstvo filmových postáv. Zomrel 21.5.1974.
11.12.1918 Narodeniny

ALEXANDER SOLŽENICYN

Pred 104 rokmi sa narodil ruský prozaik, dramatik a publicista ALEXANDER SOLŽENICYN, laureát Nobelovej ceny (1970). Autor románov z prostredia ruských komunistických gulagov - Jeden deň Ivana Denisoviča alebo Súostrovie Gulag. Už v roku 1945 ho komunistický režim odsúdil na osem rokov väzenia, z toho dva roky strávil v trestaneckom tábore, ktoré sa označovali ako gulag. Po Stalinovej smrti bol síce rehabilitovaný, ale žil vo vyhnanstve v Kazachstane. Problémy s ruským totalitným režimom pokračovali ďalej a v roku 1974 bol donútený opustiť Rusko a úrady ho zbavili aj občianstva. Do vlasti sa vrátil až v roku 1994. Zomrel 3.8.2008.
11.12.1913 Narodeniny

JEAN MARAIS

Pred 109 rokmi sa narodil jeden z najznámejších francúzskych hercov JEAN MARAIS, ktorého kariéra sa začala jeho priateľstvom so všestranným umelcom Jeanom Cocteauom. Pod jeho vedením hral vo svojich prvých filmoch Éternel retour (Večný návrat), Kráska a zviera, Les parents terribles (Strašní rodičia), Orphée (Orfeus), Le Testament d'Orphée (Orfeov závet). Svetovú popularitu však dosiahol ako predstaviteľ romantických a neohrozených hrdinov vo filmoch ako napríklad Hrbáč, Kapitán, Železná maska, Les Mysteres de Paris (Tajomstvá Paríža) či v sérii príbehov o Fantomasovi. Zomrel 8.11.1998.